Film-overbygning på travetur på Møn i august 2017

Maskulint Mirakel

Film overbygning

Film overbygning på KBH Film & Fotoskole er en bootcamp i filmproduktion.

Det er filmdrømme og redskaber til at gå efter dem. Film overbygning giver dig bred kreativ kompetence og konkret mulighed for at blive så dygtig at du kan  komme videre i professionel videreuddannelse i filmverdenen. KBH Film & Fotoskole har i mange år tiltrukket stærke deltagere der har kunnet bruge skolen som springbræt til Den Danske Filmskole, til arbejde i filmbranchen og til filmuddannelser i udlandet med høje adgangskrav. Vi har i år 12 tidligere elever igang på DDF. Vi tager ikke æren for vores tidligere elevers gode resultater, ligesom vi ikke vil garantere kommende elever noget som i sidste ende afhænger af dem selv. Men det er en kendsgerning at skolen fungerer for vores elever og vi er en af de få skoler hvor filmtalenter kan finde et miljø hvor de kan udvikle sig og køre sig i stilling. Hvis man vil professionel filmproduktion, skal man lave film - masser af film.   

Det er din situation:

Du har lært filmens grundlæggende ABC, du ved noget om at klippe, fotografere, du har arbejdet med skuespillere og har en god portion dramaturgisk indsigt. Du ved noget om produktionsplanlægning og de basale trin i filmtilblivelsens faser: Preproduktion, produktion og postproduktion, du har prøvet at lave kortfilm, eller medvirket til realiseringen af indy eller skolefilm i dine foretrukne produktionsroller.
Men - du vil gerne lære mere og have mere erfaring; du vil gerne bevæge dig fra at lege at du laver film, til at producere film, der føles og opleves rigtigt, træne evnen til at idéudvikle, planlægge og blive stærkere indenfor dit faglige felt - hvad enten du er instruktør, klipper, fotograf, producer eller manuskriptforfatter.
Du leder efter ligesindede, du leder efter folk, der kan guide dig videre frem mod dine mål. Du vil gerne lave flere produktioner.

Din profil matcher på en eller flere af nedenstående beskrivelser:

Du har prøvet at lave film før enten på en anden skole, i din fritid eller professionelt.

Du ved, hvad du vil, men mangler mere knowhow.

Du har en filmhistorie, som skal ud i verden, nu!

Du har brug for at tilegne dig viden og praktisk erfaring på et filmfagligt område, som du ikke har tilegnet dig endnu. Manuskriptudvikling, fotografering, klipning etc.

Du har brug for mere undervisning, et team, kreativ sparring, konsulentbistand og andres øjne på dine ideer.

Du har konkret brug for:

• En produktionsbase
• Filmbrødre og søstre i ånden
• Nogle at gøre det sammen med og tid til at gøre det
Vejledning
Du har brug for at teste dit talent i et miljø, der møder dine filmambitioner, med professionelle krav og feedback
Du har brug for mere reel indsigt i konkurrencevilkårene og de professionelle krav, der stilles til mennesker i den verden, du søger ind i.

Vi forventer:

At du kan dokumentere en portion praktisk filmerfaring.
At du kan arbejde selvstændigt, er indstillet på samarbejde og parat til at hjælpe de andre på holdet med deres projekter. Logistikken på holdet kræver at deltagerne frivilligt underkaster sig de tre musketerers princip: En for alle og alle for en. Du skal være indstillet på at din deltagelse stiller krav om at du påtager dig andre produktionsroller end din favorit rolle ind i mellem.
At du kan modtage konstruktiv kritik.


Undervisningen.

Forløbet er kompakt og en blanding af undervisning, workshops, masterclasses, øvelser og  større produktioner. Undervejs i forløbet bliver du trænet i at blive klarere i dine valg og du får redskaber til at få dem til at fungere.

Du får:

• Undervisning på forskellige filmiske områder, men på flere trin i form af masterclasses med skolens lærere.
• 24 timers adgang til klippesuiter med FCP Studio2, HD XDCAM ex1 kamerakits, med lys & lydproduktionsudstyr(mængden af faciliteter afhænger af antallet af deltagere).
• 24 timers adgang til mødelokale, kontor med telefon og til skolens biograf.
Tæt dramaturgisk sparring på dine historieideer og manuskripter, af et af de bedste lærerteams på området.
Kreativt fælleskab med andre mennesker, som både er personligt ambitiøse, men også er indstillede på at stille sig til rådighed for at Du kan realisere dine filmiske visioner.
Seminarer af 1 til 5 dages varighed, hvor professionelle filmfolk kommer med deres bud på hvad det er for en sprængladning man skal anbringe på ståldøren ind til det priviligerede rum hvor man bliver taget alvorligt som filmskaber.
Benspænd og konditionerede øvelser med klare filmiske læringsmål, Nogle gange sat igang og evalueret af nogle af de største danske instruktører og manuskriptforfattere og andre gange under supervision af skolens filmlærere.
Premiere på afgangsfilm i Grand Teatrets store sal.

Lidt filosofi

Film overbygning på KBH Film og Fotoskole henvender sig altså til ambitiøse unge filmfolk, der har brug for at få en kreativ base og et springbræt for deres ambitioner. Men OverBygningen er meget mere end det. Den er ikke kun den snævre passage til eliteuddannelser på filmområdet, men åbner en bred vej til de uddannelser der har brug for mennesker der kan alt det, som man sandsynligvis ikke kan lære stærkere end når man laver film: Opfindsomhed, forestillingsevne og empati, innovativ metodik, kreativ udholdenhed, organisationserfaring, evne til at samarbejde indenfor rammerne af en stram og disciplineret kreativ arbejdsdeling, evne til at påtage sig lederskab og til at gå konstruktivt med på andres visioner, evne til at kunne udtrykke sig i et universelt og sanseligt sprog (filmens), evnen til at tænke metaforisk og uendeligt meget mere. Det lyder af meget, men det er sandt og pointen er at der er mange sidegevinster når du beskæftiger dig med at lave film på den seriøse facon.

Hvad skolen er og ikke er:

Vi har mange års erfaring med at kvalificere vores elevers kreative uddannelsesvalg. Vi har prøvet det meste og har lært af vores fejl og erfaringer. Vi er hverken en elitekunstskole eller et beskyttet værksted. Vi ser film som et håndværk man kan blive god til, en kommunikationshandling der kan lykkes, en ting som bliver meningsløs hvis ikke den giver oplevelser og vækker følelser og skaber indsigt hos andre end dem der laver filmene. Derfor går vi ikke kun til den praktisk, men også teoretisk og analytisk. Det gør slet ikke noget hos os, at man lærer at sætte begreber på. I bredeste forstand handler det jo netop om at kunne begribe filmmediet, røre ved det, blive fortrolig med det, for at kunne forme det. Vi er optagede af at man fortæller historier med udgangspunkt i egne erfaringer  og skaber film der hvor man har autoritet og noget på hjerte, men vi tager konsekvensen og spørger altid om det også virker efter hensigterne. Kunstneren spørger: Hvordan kommer jeg til udtryk? Håndværkeren spørger: Virker det? Vi er dybt optagede af at forene  de to tilgange.