Nachtfalter

 

Filmfotograf uddannelse

Er du på udkig efter en seriøs filmfotograf uddannelse? På KBH Film&Fotoskole får du mulighed for at afprøve dit talent som filmfotograf!

Filmisk håndværk og fortælleteknik i praksis er det, KBH Film og Foto Skoles filmkurser handler om.

Du kan få et reelt førstehåndsindtryk her på vores website, hvor du kan læse meget mere om vores filmskole, og det nærmere indhold af de filmlinjer vi tilbyder. Seriøse beslutninger om at starte hos os, kræver dog altid et personligt møde mellem dig og skolens lærere. Det er din og vores garanti for, at skolen er for dem, der er motiveret for kreativt at fordybe sig i stoffet og materialerne.

De tre filmforløb på KBH FilmogFotoskole:

Film-basis:

FilmBasis er et grundlæggende Filmproduktionsforløb på 20 uger, hvor du får mulighed for at prøve dig selv af i flere produktionsroller:

Du kan på Filmbasis få en grundlæggende viden om og praktisk erfaring med, at skrive manuskripter, instruere, fotografere, arbejde med produktionsorganisation, lyssætning og lyddesign og klippe på Final Cut Pro Studio eller andre professionelle redigeringsprogrammer.

Undervisningen

Undervisningen på Filmbasis består af en række spændende filmiske udfordringer som du løser i små produktionsgrupper. Der er teoretisk undervisning i filmdramaturgi og virkemidler og instruktion i anvendelse af skolens professionelle produktionsudstyr.

Rejsen

Gennem praktisk produktion og relevant undervisning bliver dit talent styrket og du vil få klarhed over hvad der virkelig er dig indenfor filmproduktionen. På Filmbasis får du ærlig og konstruktiv feedback på produktioner, ideer og arbejdsindsats og grundig professionel og uddannelsesmæssig vejledning. Du vil få en indsigt i de fortællemæssige kneb, de virkemidler og værktøjer der virker som magi på den udenforstående, men som for den professionelle og ærlige filmarbejder, manuskriptforfatter og instruktør er den helt rigtige blanding af personligt temperament og  gedigent filmhåndværk.

Filmbasis er fyldt med aha-oplevelser, nye indsigter og fremskridt som du selv vil blive forbavset over.

Netværket

På Filmbasis vil du få nye kontakter og kreative venner som du kan stole på fordi I har arbejdet tæt sammen. Hvis du udnytter dine muligheder optimalt vil du have 2 - 3 kvalitetsproduktioner i dit filmportefolio der kan være med til at bane vejen for din videre filmuddannelse.

Filmbasis kræver ingen særlige forudsætninger, men det er det kursusforløb, hvor du lærer mest på kortest tid.

 

Film-overbygning

Film overbygning på KBH Film & Fotoskole er en bootcamp i filmproduktion.

Det er filmdrømme og redskaber til at gå efter dem. Film overbygning giver dig bred kreativ kompetence og konkret mulighed for at blive så dygtig at du kan  komme videre i professionel videreuddannelse i filmverdenen. KBH Film & Fotoskole har i mange år tiltrukket stærke deltagere der har kunnet bruge skolen som springbræt til Den Danske Filmskole, til arbejde i filmbranchen og til filmuddannelser i udlandet med høje adgangskrav. Vi har i år 12 tidligere elever igang på DDF. Vi tager ikke æren for vores tidligere elevers gode resultater, ligesom vi ikke vil garantere kommende elever noget som i sidste ende afhænger af dem selv. Men det er en kendsgerning at skolen fungerer for vores elever og vi er en af de få skoler hvor filmtalenter kan finde et miljø hvor de kan udvikle sig og køre sig i stilling. Hvis man vil professionel filmproduktion, skal man lave film - masser af film.


Det er din situation:
Du har lært filmens grundlæggende ABC, du ved noget om at klippe, fotografere, du har arbejdet med skuespillere og har en god portion dramaturgisk indsigt. Du ved noget om produktionsplanlægning og de basale trin i filmtilblivelsens faser: Preproduktion, produktion og postproduktion, du har prøvet at lave kortfilm, eller medvirket til realiseringen af indy eller skolefilm i dine foretrukne produktionsroller.
Men - du vil gerne lære mere og have mere erfaring; du vil gerne bevæge dig fra at lege at du laver film, til at producere film, der føles og opleves rigtigt, træne evnen til at idéudvikle, planlægge og blive stærkere indenfor dit faglige felt - hvad enten du er instruktør, klipper, fotograf, producer eller manuskriptforfatter.
Du leder efter ligesindede, du leder efter folk, der kan guide dig videre frem mod dine mål. Du vil gerne lave flere produktioner.
Din profil matcher på en eller flere af nedenstående beskrivelser:
Du har prøvet at lave film før enten på en anden skole, i din fritid eller professionelt.
Du ved, hvad du vil, men mangler mere knowhow.
Du har en filmhistorie, som skal ud i verden, nu!
Du har brug for at tilegne dig viden og praktisk erfaring på et filmfagligt område, som du ikke har tilegnet dig endnu. Manuskriptudvikling, fotografering, klipning etc.
Du har brug for mere undervisning, et team, kreativ sparring, konsulentbistand og andres øjne på dine ideer.
Du har konkret brug for:
• En produktionsbase
• Filmbrødre og søstre i ånden
• Nogle at gøre det sammen med og tid til at gøre det


Vejledning
Du har brug for at teste dit talent i et miljø, der møder dine filmambitioner, med professionelle krav og feedback
Du har brug for mere reel indsigt i konkurrencevilkårene og de professionelle krav, der stilles til mennesker i den verden, du søger ind i.
Vi forventer:
At du kan dokumentere en portion praktisk filmerfaring.
At du kan arbejde selvstændigt, er indstillet på samarbejde og parat til at hjælpe de andre på holdet med deres projekter. Logistikken på holdet kræver at deltagerne frivilligt underkaster sig de tre musketerers princip: En for alle og alle for en. Du skal være indstillet på at din deltagelse stiller krav om at du påtager dig andre produktionsroller end din favorit rolle ind i mellem.
At du kan modtage konstruktiv kritik.

Undervisningen
Forløbet er kompakt og en blanding af undervisning, workshops, masterclasses, øvelser og  større produktioner. Undervejs i forløbet bliver du trænet i at blive klarere i dine valg og du får redskaber til at få dem til at fungere.

Storylab-Freestyle:

HANDS-ON manuskursus

KBH Film&Fotoskoles Story Lab er et 6-ugers intensivt manuskriptkursus med fokus på at skærpe deltagernes praktiske skrivefærdigheder og dramatiske forståelse. Kurset bliver gennemført af unge, filmskoleuddannede manuskriptforfattere der er i fuld gang med deres egne professionelle skrivekarrierer.

Optagelse:

Optagelse på vores kurser på Filmlinjen er baseret på samtaler, hvor vi sammen finder ud af om vores skole har det som du skal bruge til at komme videre. Uanset om du kommer med en gedigen filmisk erfaring eller du starter fra bunden, vil vi kunne udfordre dig, sætte dit talent og din kreative samarbejdsevne på en seriøs prøve og efterlade dig med en viden om, at du har givet din tid og dit engagement godt ud.

Vi vil og kan ikke garantere dig en filmkarriere. Det er dit talent, din udholdenhed og kreative målbevidsthed i sidste ende ansvarlig for. Konkurrencen i filmbranchen er benhård og heller ikke Den Danske Filmskole kan love alle sine studerende brancherelevant arbejde efter endt uddannelse.

På Filmlinjen er vores ambitionsniveau højt både på egne og vores kursisters vegne. God professionel filmproduktion er et resultat af godt uddannede og erfarne filmarbejderes og filmkunstneres teamwork.

Vores skole er ikke hele vejen, men Filmlinjen kan være en vigtig, indledende del af den.