foto : Julie Bjarnhoff

Fotoskoler

Leder du efter seriøse fotoskoler? KBH Film&Fotoskole er et kvalificeret sted at starte!

KBH Film&Fotoskole har mange års erfaring i gennemførelse af fotokurser og fotoundervisning. Fotolinjen er blevet en af de vigtigste uddannelser for aspirerende fotografer indenfor dokumentarfotografi, kunstfotografi og andre fotografiske genrer. - Vi har i tidens løb sendt mange elever videre på fotouddannelser i DK og udlandet; eksempelvis går mindst 18 af skolens tidligere fotoelever pt på anerkendte skoler i England, Skotland, Sverige og USA

At arbejde med fotografi som vi gør på Fotolinjen, kombinerer en intensiv måde at opleve sin verden på og en unik mulighed for at udtrykke sig. Fotografiet handler dels om håndværk, om at stille skarpt, eksponere, fremkalde, scanne, photoshoppe osv - dels, og måske i virkeligheden mere om at lære at se og skabe betydningsfulde og tankevækkende metaforer ud af alt det, som andre mennesker kun ser som trivialitet og sjældent registrerer.

Udfordringen er at lære at sige dét med billeder, som man ikke kan sige med ord. På Fotolinjen handler det om at kunne konceptualisere sine ideer og begejstre de mennesker, som man skal have til at stille op for foran kameraet.

Gennem opgaver, personlig feedback, udstillingsbesøg, foredrag og besøg fra vidt forskellige fotografer skaber vi dialog omkring fotografiet. Nøgleordene er det personlige udtryk og den fotografiske formidling. Det vigtigste på Fotolinjen er imidlertid at du kommer væsentligt nærmere det, du gerne vil med fotografiet.


Fotoskole

På KBH Film & Foto Skole kan vi tilbyde tre kurser i fotografi: Foto-basis, Foto-projekt og Foto-Freestyle. Fotobasis er for dig, der er ny indenfor mediet. Fotoprojekt er for dig, der har arbejdet med fotografi før og har lyst til at arbejde med længere projekter. Foto-Freestyle er muligheden for at koncentrere dig om præcis det du vil med fotografiet i et individuelt tilrettelagt forløb. Til dit projekt vil du blive coached hele vejen af proffessionelle fotografer. Fælles for alle kurser er at du vil arbejde seriøst med fotografi og at du er motiveret og nysgerrig.

Fotoforløb på KBH Film&Fotoskole:

FOTO-BASIS

Henvender sig til dig, der har ingen eller lidt erfaring inden for fotografiet, men som har en stor lyst til at udforske mediet. Erfaring inden for andre billed- og kommunikationsmedier er bare et plus.

Vi tilbyder dig:
Undervisningens overordnede formål er at gøre dig mere sikker i den fotografiske teknik - så sikker at du ved hvilke virkemidler du skal benytte dig af for at dit billede bliver præcis som du vil have det.
Kurset starter med en to ugers introduktion til teknisk basisviden. Herefter vil der blive stillet ugeopgaver af vidt forskellig karakter inden for forskellige fotografigenrer. Der vil løbende være teknikundervisning, foredrag, udstillingsbesøg og billedgennemgange. Kurset afsluttes med et månedlangt projekt over et selvvalgt emne, som munder ud i en udstilling et sted i byen. De sidste par år har vi hver sommer udstillet i Carlsbergbyen ifb med CPH Photo Festival. Vinterudstillingen har også de sidste år været i spændende lokaler på Carlsberg.

Undervejs i kurset vil der, udover de stillede opgaver, være mulighed for at arbejde med egne ideer.

Kurset kan bruges som en forberedelse til videre uddannelse inden for området eller som en introduktion til at arbejde seriøst og kreativt med fotografi. Der vil også være mulighed for at fortsætte på Fotoprojekt.

Vi forventer af dig:
At du er motiveret og nysgerrig.
At du deltager aktivt i diskussioner og billedgennemgange.

Foto-projekt

Dette kursus er for dig, der vil arbejde seriøst med et eller flere længerevarende fotografiske projekter. Du behøver ikke at have arbejdet med lange projekter før, men minimum have gennemført et kursusforløb svarende til Foto-basis.

 

Det vigtigste er at:

Din tekniske basisviden om fotografiet er i orden.

Du har disciplin nok til at kunne arbejde selvstændigt med et projekt.

 

Vi tilbyder dig:

På dette kursus har du ca. fire uger til hvert projekt. Hver uge er der møde med hovedlæreren eller gæstelæreren. Ved dette møde diskuteres de igangværende projekter enten ved personlige samtaler eller hele gruppen sammen. Hvert forløb slutter med en billedgennemgang.

Der vil være udstillingsbesøg og gæstende fotografer som foredragsholdere eller gæstelærere. Udover det vil der ydes teknisk assistance i form af hjælp til bl.a. PhotoShop, lyslægning og mere avanceret s/h kopiering. Kurset afsluttes med en udstilling sammen med Foto-basiseleverne.

Vi forventer af dig:

At du kan minimum PhotoShop for begyndere, hvis det er din intention at arbejde med billedbehandling.

At du har en ide til et projekt klar som du kan gå i gang med når du starter.

 

Foto-Freestyle

Foto-Freestyle er et tilbud til dig med fuldtidsarbejde / studier eller andet, som umuliggør et skoleforløb på 30 timer om ugen.

Har fotografiet og alle dets uanede muligheder altid har gjort dig nysgerrig ?

Og ved du ikke helt hvordan du skal komme i gang med det ?

Eller har du en vis erfaring indenfor fotografiet – men mangler inspiration til at komme videre ? - så kan Foto-Freestyle være noget for dig.

Her kan du få individuel vejledning på timebasis i fotografi – både hvis du er nybegynder eller hvis du har mere erfaring.

Vejledningen foregår ikke på skolen, men i en hyggelig baggård på Værnedamsvej i København. Her kan du få fotografisk input og udfordring i form af sparring på dine billeder og ved fx at kigge på andre fotografers værker.

Du kan booke enkelttimer eller købe et klippekort som består af 10 vejledningstimer.

Foto-Freestyle-klippekort koster 6.000 kr for 10 timer

I fællesskab med underviseren finder du ud af hvordan timerne skal bruges : Det kan fx være teknik (kamera & billedbehandling), gennemgang af billeder & at få nye opgaver stillet. Du kan også planlægge dine timer omkring et specifikt projekt som en dummy til en bog, en udstilling eller et rejseprojekt.

Det er muligt at slutte et forløb på klippekortet af med en udstilling i vores lokaler, der også bruges til anden gallerivirksomhed.

Hvis du har en del erfaring og skal i gang med at undervise selv, er det også muligt at få vejledning i at undervise.

Har du ønsker om andre særligt tilrettelagte fotoforløb, så ring for yderligere info til skolen på 33 25 05 95 eller mail: info@kbhfilmogfotoskole.dk