Skolens linjer

Kernen i skolens liv er de 2 hovedlinier Film og Foto, med hver sit basishold og hver sine avancerede forløb.

På basis kan Du i princippet komme ind fra gaden med det formål at lære det Du brænder for, uden andre forudsætninger end netop lysten. Men så går det også løs for alvor, med et fagligt, kreativt miljø, hvor kunst og håndværk bliver taget alvorligt og hvor dit engagement er et krav.

Basisholdene er præcis hvad de siger de er, en basis eller et grundlag for at kunne træffe kvalificerede videre uddannelsesbeslutninger.

De forskellige overbygningsforløb, udvikler sig med skolens udvikling og elevernes behov. De kræver forkundskaber, erfaringer og praktisk kompetence, større selvstændighed og delvist klarlagte personlige uddannelsesmålsætninger.